~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..................................................................... ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος, είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του.Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία ...Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει αυτό το έθνος να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα».
Μίλαν Κούντερα (Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης)

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ
................................................................με καθημερινή ενημέρωση από τις Παροικίες των Αρκάδων

Άνθρωποι και Φύση πάνω από τα κέρδη

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Ανάπλαση και φωτισμός των μνημείων Γέφυρα και Στάση Μανάρη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΝΑΡΙΩΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929


Πληροφορίες – Αλληλογραφία: Αθήνα 4-6-2014
Παναγιώτης Σιαμπέκος
Θησείου 6 – 17455, Άλιμος
Τηλ. 210 9828398 – 6946975315


Θέμα: Ανάπλαση και φωτισμός των μνημείων Γέφυρα και Στάση Μανάρη


ΠΡΟΣ:
Α. 1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
α) Γραφείο Περιφερειάρχη Τρίπολη
β) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Τρίπολη
γ) Δ/νση Τεχνικών Έργων Τρίπολη

i. Γραφείο κ. Δ/ντού
ii. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κ. Φώτη Κουτσουρόπουλο
2. Δήμο Τρίπολης
1. Γραφείο κ. Δημάρχου Τρίπολη

Β. Για απλή ενημέρωση:
α) Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου:
i. Φραγκίσκο Τοπαλή
ii. Κων/νο Συρμακέζη
iii. Περικλή Μπούρκα


β) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
κα Μυρτώ Κανακάκη
γ) Πολιτικό Μηχανικό
κα Σταυρούλα Σουρτζή
δ) Αρχιτέκτονες Μηχανικούς
i. κα Ελένη Ιω. Καραντάση
ii. κ. Κάρολο Ευσταθίου



Από τον ΟΣΕ μας διαβεβαίωσαν ότι εκπνέουν ήδη οι νόμιμες προθεσμίες της διαδικασίας δημοπράτησης και εντός των ημερών θα εγκατασταθεί ο εργολάβος για την ανάπλαση του κτιρίου της Στάσης και την αποκατάσταση της λιθοδομής στα άκρα της Γέφυρας και στις τέσσερεις παρειές της. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 565439/20-05-14 έγγραφό του προς τις εταιρείες J& Ρ ΑΒΑΞ, ως εργολάβο εγκαταστάτη του φωτισμού των μνημείων και ΔΕΣΦΑ, ως χορηγό του απαιτούμενου χρηματικού ποσού για το σκοπό αυτό, τις καλεί ως κύριος των έργων, να υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία για τις υπηρεσίες του σχετικά με το φωτισμό των μνημείων και να προγραμματίσουν χρονικά τις εργασίες τους σε σχέση με τις προγραμματισμένες εργασίες του ΟΣΕ. Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να προηγηθούν οι εργασίες του ΟΣΕ και ν’ ακολουθήσουν οι εργασίες φωτισμού των μνημείων.
Σκοπός της παρούσας είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων Φορέων και Υπηρεσιών, αλλά και των συμπατριωτών μας, και ευρύτερα τις τοπικής κοινωνίας για την πορεία των εργασιών ανάπλασης και φωτισμού των μνημείων Γέφυρα και Στάση Μάναρη. Κοινοποιείται όμως και προς καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου και άλλους ιδιώτες εξειδικευμένους επιστήμονες που ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή του Συνδέσμου μας, συμμερίστηκαν το όραμά μας και εργάσθηκαν αφιλοκερδώς προσφέροντας τις υπηρεσίες τους για την πραγμάτωσή του, εκφράζοντάς τους τις άπειρες ευχαριστίες μας.
Συνυποβάλλονται: τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 565439/20-5-2014, 565255/25-2-13, και 1.735.464/14-10-2011 του ΟΣΕ


Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γραμματέας
Παναγ. Σιαμπέκος                                                                              Κώστας Τζαβάρας



~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Αθήνα, 20-05-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 565439

ΠΡΟΣ:
1. J&P ΑΒΑΞ
Αμαρουσίου & Χαλανδρίου 16
15125 Μαρούσι Αθήνα
2. ΔΕΣΦΑ Μεσογείων 357 – 359 Αθήνα

ΚΟΙΝ:
1. Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο ΟΣΕ
2. Σύνδεσμο Μαναριωτών Αττικής, Θησείου 6
 17455 Άλιμος  (κ. Σιαμπέκο)
3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος
4. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ
5. Κ.Φ.

ΘΕΜΑ: «Φωτισμός σιδηροδρομικής γέφυρας Μάναρη και Σ.Σ. Μάναρη Αρκαδίας»

ΣΧΕΤ: 1. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΟΣΕ/1.735.464/14-10-2011 προς τον Σύνδεσμο Μαναριωτών Αττικής.
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ05-β/3016/22-5-2012 με την έγκριση της μελέτης φωτισμού.
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ05-ε/5527/11-12-2013 έγγραφό σας.
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ05-ε/553/26-02-2014 έγγραφό σας.


Σε συνέχεια των ανωτέρω (1) – (4) σχετικών εγγράφων και επειδή πρόκειται να γίνουν εργασίες στο κτίριο και στη γέφυρα Μάναρη, παρακαλούμε για τα κάτωθι.
1. Να μας αποστείλετε τον πλήρη φάκελο της μελέτης εφαρμογής, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, περί φωτισμού και καλωδιώσεων της σιδηροδρομικής γέφυρας και του σιδηροδρομικού σταθμού στο Μανάρη Αρκαδίας.

Στον φάκελο να περιέχονται:
α) Σχέδια με όλες τις οδεύσεις καλωδίων και καναλιών.
β) Υλικά, τρόπος και θέση τοποθέτησης / στερέωσης καναλιών για τα φωτιστικά σώματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας.
γ) Prospectus με φωτογραφίες των φωτιστικών σωμάτων που θα τοποθετηθούν, των καλωδίων όδευσης, των εξαρτημάτων στερέωσης και των ηλεκτρικών πινάκων και ερμαρίων, καθώς και πιστοποιητικά καταλληλότητας χρήσης για εξωτερικούς χώρους.
δ) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, ώστε να είναι κατανοητή και σαφής η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που πρόκειται να τοποθετηθεί στη σιδ/κή γέφυρα και τον σιδ/κό σταθμό στο Μανάρη.
Στα σχετικά σχέδια να γίνεται σαφής αναφορά ανά θέση, των υλικών και της ποιότητας αυτών συμπεριλαμβανομένου και του χρωματισμού τους.
Τα ανωτέρω πρέπει να αποσταλούν και στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το (3) σχετικό.
2. Από πλευράς ΟΣΕ πρόκειται να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης όψεων στο κτήριο του σιδ/κού σταθμού και στα άκρα της σιδ/κής γέφυρας και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει χρονικός προγραμματισμός των εργασιών σας σε σχέση με τις εργασίες του ΟΣΕ.


Ακριβές αντίγραφο Ο Διευθυντής
ΔΙΣΣΥ α.α.
Β. Παπαχρήστου Γ. Σαμπατακάκης


~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ


Αθήνα, 25-02-2013
Αριθμ. Πρωτ.: 565255


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΠΡΟΣ:
ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ

ΚΟΙΝ:
3. Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο ΟΣΕ
4. Κ.Φ.

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση της λιθοδομής της Γέφυρας Μάναρη Αρκαδίας».

ΣΧΕΤ: 1) Το έγγραφο του Συνδέσμου Μαναριωτών στις 20-10-2012.
2) Το υπ’ αρ. πρωτ. ΟΣΕ/ΔΙΣΣΥ 565255/08-02-2013 έγγραφο του Δήμου Τριπόλεως.

Α. Με την παρούσα επιστολή σας διαβιβάζουμε συνημμένα:
1. Το έγγραφο του Συνδέσμου Μαναριωτών με το οποίο αιτούνται την αποκατάσταση της λιθοδομής της γέφυρας Μάναρη.
2. Το έγγραφο του Δήμου Τρίπολης με το μας οποίο διαβιβάζεται το ανωτέρω έγγραφο του Συνδέσμου Μαναριωτών, ενώ αναφέρεται ότι ο δήμος έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή για το φωτισμό της γέφυρας με την υπ’ αριθμόν 406/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επιπλέον επικεντρώνεται στην προσπάθεια όλων για την αποκατάσταση της καλαισθησίας της γέφυρας.
Β. Από πλευράς ΔΙΣΣΥ έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη μας κατά το παρελθόν, κατόπιν αιτήματος του συνδέσμου Μαναριωτών, για τον ηλεκτροφωτισμό της γέφυρας με το υπ’ αρ. πρωτ. ΟΣΕ/ΔΓ/1735464/11-10-2011 έγγραφο της ΔΓ στο οποίο αναφέρεται ότι τα κονδύλια θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον Σύνδεσμο.
Το θέμα της επένδυσης των άκρων της γέφυρας με διαφορετικές πέτρες, επεδείχθη σε στελέχη της ΔΙΣΣΥ από τον Σύνδεσμο, κατά τη διάρκεια αυτοψίας στο παρελθόν.
Η ΔΙΣΣΥ συμφωνεί με την άποψη του Συνδέσμου Μαναριωτών και του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης για την ανάγκη αποκατάστασης της καλαισθησίας της γέφυρας που θεωρείται ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.
Θεωρούμε ότι η αποκατάσταση θα μπορούσε να γίνει με αλλαγή της επένδυσης των τεσσάρων (4) τοιχείων, που έχουν κατασκευασθεί στα τέσσερα (4) άκρα της γέφυρας, με επένδυση από πέτρες του τοπικού λατομείου, από το οποίο άλλωστε προέρχεται και η παλαιά πέτρα κατασκευής της γέφυρας, ή με άλλη πρόσφορη μέθοδο.
Το λατομείο σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του Συνδέσμου Μαναριωτών κ. Σιαμπέκου (τηλ. 210 9828398 και 6946975315), ευρίσκεται σε λειτουργία και η προμήθεια των κατάλληλων υλικών από αυτό είναι δυνατή.

Παρακαλούμε να εξετάσετε το αίτημα του Συνδέσμου Μαναριωτών και του Δήμου Τρίπολης, ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα της γέφυρας στα άκρα αυτής, σε ότι αφορά τη λίθινη κατασκευή και την αποκατάσταση του κιγκλιδώματος.
Συνημμένα: σχετικές επιστολές του Δήμου Τρίπολης
και του Συνδέσμου Μαναριωτών και συνημμένες φωτογραφίες.

Ακριβές αντίγραφο
ΔΙΣΣΥ/ΤΚΑΤΚΕ


Ο Διευθυντής
ΔΙΣΣΥ
Κ. Τζανακάκης
Β. Παπαχρήστου

~~~~~~~~~~~~

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΜΕ

Ταχ. Διεύθ: Καρόλου 1 - 3,
τ.κ.104.37 Αθήνα


Πληροφορίες : Β. Παπαχρήστου
ΤΗΛ. : 210-5297520
ΕΣΩΤ.: 1520
FAX : 210-5297571
e-mail: v.papachristou@osenet.gr

Αθήνα, 14-10-2011
Αριθμ. Πρωτ.: 1.735.464


ΠΡΟΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΑΝΑΡΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υπ’ όψιν κ. Σιαμπέκου,
Θησείου 6 Άλιμος 17455
Τηλ.: 210 9828398
Fax: -

ΚΟΙΝ: 1. ΔΙΠΑΡ/ΥΓΠ
2. ΔΙΠΑΡ/ΥΓΠ-Γ’ΤΓΤΡ
3. Κ.Φ.

ΘΕΜΑ: Φωτισμός Γέφυρας Μάναρη Αρκαδίας.

ΣΧΕΤ: α) Αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Ε-mail).

Κατόπιν της αποστολής στον ΟΣΕ αιτήματός σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), σας ενημερώνουμε ότι κατ’ αρχήν δεν έχουμε αντίρρηση για τον φωτισμό της γέφυρας και του σιδηροδρομικού σταθμού στην θέση Μάναρη.
Για τον φωτισμό του κτηρίου του σταθμού, για τον οποίο προτείνετε την τοποθέτηση τεσσάρων (4) συνολικά φωτιστικών σε κάθε πλάγια όψη εκατέρωθεν κάθε ανοίγματος (πόρτας) και σε ύψος δύο μέτρων από το έδαφος, δεν υπάρχει αντίρρηση.
Η τοποθέτηση των φωτιστικών στην πλάγια όψη επί του φορέα του κτηρίου θα πρέπει να γίνει με την μέγιστη δυνατή προσοχή έτσι ώστε η λίθινη όψη του να παραμείνει άρτια.
Για τον φωτισμό της γέφυρας, προτείνετε την τοποθέτηση τεσσάρων (4) προβολέων σε κάθε μεσόβαθρο (δύο στο εσωτερικό κάθε καμάρας και δύο στις εξωτερικές όψεις του κάθε μεσοβάθρου).
Για λόγους μη επιρροής της λιθοδομής της γέφυρας και του κτηρίου, συμφωνούμε για την τοποθέτηση εξωτερικών φωτιστικών που θα στηρίζονται στη λιθοδομή μόνον μέσω πλαστικών βυσμάτων μέγιστης διαμέτρου 8mm, τα οποία θα διατρηθούν σε συμπαγείς μεγάλες πέτρες και όχι στους αρμούς.
Θεωρούμε ότι τα φωτιστικά τύπου Pompei MBF505/504 της Philips που φαίνονται στα φυλλάδια που μας αποστείλατε, δεν αφορούν τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σημείο της λιθοδομής της γέφυρας (διότι απαιτούν την δημιουργία φωλεών στον λίθινο φορέα της), αλλά τοποθέτηση μόνο στο έδαφος.
Διαφορετικά, εάν επιθυμείτε τα φωτιστικά να τοποθετούνται επί του φορέα, θα πρέπει να είναι διαφορετικού τύπου και θα περιέχονται στα τελικά σχέδια που θα μας υποβάλετε όπως αναφέρεται παρακάτω.
Σε ότι αφορά τους ηλεκτρικούς πίνακες που απαιτούνται για την λειτουργία του συστήματος φωτισμού είναι προτιμητέο η τοποθέτησή τους να γίνει εξωτερικά του κτηρίου ή της γέφυρας και σε απόσταση τουλάχιστον 5,00 μέτρων από αυτά, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία δέσμευση ή εμπλοκή του κτίσματος ή της γέφυρας με τους ηλεκτρικούς πίνακες εξωτερικού φωτισμού.
Σας γνωρίζουμε ότι όλες οι απαιτούμενες άδειες και δαπάνες για την εγκατάσταση του φωτισμού θα πρέπει να γίνουν με δική σας μέριμνα και επιβάρυνση και χωρίς καμία εμπλοκή του ΟΣΕ.
Τέλος, για την υλοποίηση της εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε έγκαιρα:
1) τα τελικά σχέδια τοποθέτησης πινάκων – καλωδίων – φωτιστικών,
2) τον φορέα που θα αναλάβει την ευθύνη των Η/Μ εγκαταστάσεων φωτισμού,
3) τον φορέα που θα αναλάβει τις δαπάνες πληρωμής της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΗ και της συντήρησης των εγκαταστάσεων φωτισμού, δεδομένου ότι ο ΟΣΕ δεν θα καλύψει τις σχετικές δαπάνες.
Μετά τον σχετικό έλεγχο και την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού με τον ΟΣΕ, θα παρευρίσκεται τεχνικός του ΟΣΕ που θα επιβλέψει τις αντίστοιχες εργασίες.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΓ/ΥΓΕΜΕ & Δ/νων Σύμβουλος
ΟΣΕ Α.Ε.
Β. Παπαχρήστου Παν. Αλκ. Θεοφανόπουλος